Kumla BSs logo 'Man får klöver ruter hjärter spader i Kumla BSs lokaler' Brickresultat
Alla brickor i följd
Klicka här för att komma till Kumla BSs hemsida
Tips! Vet Du att genom att markera 'Mitt namn' så hittar Du lättare i resultatlistorna!
Välkommen till resultatredovisningen!
Kumla BSs Adress och tfn.
Partävling FSB-handikapp Torsdag dag 30 november 2023 (TL:LZ)
Kolla vad som sker
Se alla brickor som spelats i en följd, scrolla ner för nästa bricka.
Bricka 1
Nord giv - Väst ( 12 p) Nord ( 10 p) - Syd ( 2 p) Öst ( 16 p) - Ingen i zonen
Sp E K 10 2
Hj 8 3
Ru K kn 6

Kl kn 10 7 2
S D kn 4
H E K 10 4
R 8 7 5 4
K 9 8

Ingen i zonen
Nord giv

S 7 6 5 3
H 9 7 5
R D 10 9 2

K 5 4
S 9 8
H D kn 6 2
R E 3

K E K D 6 3

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 1 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 18 3Kl av Ö Utspel: Hj5 Resultat: +1 130 0 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 18
19 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 11,6 Blindrond   --- Blindpar --- 10
22 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 11 3Nt av Ö Utspel: Ru9 Resultat: +1 430 7 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 21
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 11 3Nt av V Utspel: Ru5 Resultat: +1 430 7 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 11 3Nt av V Utspel: Ru8 Resultat: +1 430 7 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
11 Olle Larsson - Göran F Persson 11 3Nt av V Utspel: Ru4 Resultat: +1 430 7 May Hofvander - Kjerstin Clame 6
3 Lena Nyblom - Irene Granath 11 3Nt av V Utspel: Ru5 Resultat: +1 430 7 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
14 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 11 3Nt av Ö Utspel: Ru9 Resultat: +1 430 7 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 2
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 3 3Nt av V Utspel: HjE Resultat: +2 460 15 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 3 3Nt av V Utspel: SpD Resultat: +2 460 15 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
20 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 0 3Nt av V Utspel: Sp4 Resultat: +3 490 18 Anders Palmqvist - Claes Holmström 5
Max poäng på brickan är 18
Bricka 2
Öst giv - Väst ( 9 p) Nord ( 10 p) - Syd ( 8 p) Öst ( 13 p) - N-S i zonen
Sp kn 10
Hj kn 4 3 2
Ru 10 7

Kl E D kn 10 2
S K 8 4 3
H K
R E 4 3 2
K 9 7 5 3

N-S i zonen
Öst giv

S E 7 5 2
H 8
R kn 9 8 6 5

K K 6 4
S D 9 6
H E D 10 9 7 6 5
R K D

K 8

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 2 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
11 Olle Larsson - Göran F Persson 15 50 4Hj av Ö Utspel: Ru6 Resultat: -1 3 May Hofvander - Kjerstin Clame 6
20 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 15 50 5Hj av Ö Utspel: SpE Resultat: -1 3 Anders Palmqvist - Claes Holmström 5
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 15 50 4Hj av Ö Utspel: Hj8 Resultat: -1 3 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 18
3 Lena Nyblom - Irene Granath 15 50 5Hj av Ö Utspel: SpE Resultat: -1 3 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
19 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 11,6 Blindrond   --- Blindpar --- 10
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 5 4Hj av Ö Utspel: RuKn Resultat: = 420 13 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
22 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 5 4Hj av Ö Utspel: Ru5 Resultat: = 420 13 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 21
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 5 4Hj av Ö Utspel: SpE Resultat: = 420 13 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 5 4Hj av Ö Utspel: Ru5 Resultat: = 420 13 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 5 4Hj av Ö Utspel: SpE Resultat: = 420 13 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
14 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 5 4Hj av Ö Utspel: Ru8 Resultat: = 420 13 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 2
Max poäng på brickan är 18
Bricka 3
Syd giv - Väst ( 5 p) Nord ( 13 p) - Syd ( 9 p) Öst ( 13 p) - Ö-V i zonen
Sp D 10 8 2
Hj K 10 6
Ru 10 9 7 4

Kl 8 4
S E K kn 6 3
H 7
R D kn 8 6
K D 9 3

Ö-V i zonen
Syd giv

S 4
H kn 9 8 4
R E 5 2

K E 10 7 6 5
S 9 7 5
H E D 5 3 2
R K 3

K K kn 2

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 3 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 17 200 3Hj av Ö Utspel: Sp4 Resultat: -2 1 Olle Larsson - Göran F Persson 11
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 17 200 2Hj av Ö Utspel: Sp4 Resultat: -2 1 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
12 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 13 130 3Kl av S Utspel: HjK Resultat: +1 5 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 7
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 13 130 3Ru av N Utspel: Kl2 Resultat: +1 5 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 19
21 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 8 110 2Sp av N Utspel: RuK Resultat: = 10 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 20
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 8 110 3Ru av N Utspel: Kl2 Resultat: = 10 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 8 110 2Sp av N Utspel: HjE Resultat: = 10 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
18 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 6,4 Blindrond   --- Blindpar --- 10
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 4 100 3Hj av Ö Utspel: Sp4 Resultat: -1 14 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
15 Olle Arvidsson - Lennart Hård 2 3Ru av N Utspel: HjE Resultat: -1 50 16 Lena Nyblom - Irene Granath 3
22 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 0 3Ru av N Utspel: HjE Resultat: -2 100 18 May Hofvander - Kjerstin Clame 6
Max poäng på brickan är 18
Bricka 4
Väst giv - Väst ( 9 p) Nord ( 13 p) - Syd ( 11 p) Öst ( 7 p) - Alla i zonen
Sp E 6 2
Hj 9 5 4 2
Ru 6 4

Kl K D 10 8
S 9
H E K kn 7 3
R K D 9 7 3
K 9 5

Alla i zonen
Väst giv

S K 10 4
H 10 8 6
R E 10 5

K E 6 4 2
S D kn 8 7 5 3
H D
R kn 8 2

K kn 7 3

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 4 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 17 650 4Hj av N Utspel: Sp8 Resultat: +1 1 Olle Larsson - Göran F Persson 11
12 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 17 650 4Hj av N Utspel: SpD Resultat: +1 1 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 7
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 13 620 4Hj av N Utspel: Sp8 Resultat: = 5 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
22 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 13 620 4Hj av N Utspel: SpD Resultat: = 5 May Hofvander - Kjerstin Clame 6
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 9 200 3Hj av N Utspel: SpD Resultat: +2 9 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 19
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 9 200 2Hj av N Utspel: SpD Resultat: +3 9 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
18 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 6,4 Blindrond   --- Blindpar --- 10
21 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 6 140 2Hj av N Utspel: Sp8 Resultat: +1 12 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 20
15 Olle Arvidsson - Lennart Hård 4 4Hj av N Utspel: SpD Resultat: -1 100 14 Lena Nyblom - Irene Granath 3
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 2 2Sp av Ö Utspel: Ru5 Resultat: = 110 16 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 0 4Hj av N Utspel: SpD Resultat: -3 300 18 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
Max poäng på brickan är 18
Bricka 5
Nord giv - Väst ( 14 p) Nord ( 11 p) - Syd ( 11 p) Öst ( 4 p) - N-S i zonen
Sp D kn 6
Hj K 8 5
Ru D 7

Kl K D kn 8 2
S 10 8 7 4 3
H E D kn 9 2
R
K E 9 4

N-S i zonen
Nord giv

S E K 9
H 6 4 3
R K kn 10 6 3 2

K 10
S 5 2
H 10 7
R E 9 8 5 4

K 7 6 5 3

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 5 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
3 Lena Nyblom - Irene Granath 18 680 4Sp av N Utspel: RuE Resultat: +2 0 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 15 650 4Sp av N Utspel: Kl5 Resultat: +1 3 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
16 Stig Bergman - Ulla Jonson 15 650 4Hj av N Utspel: Sp5 Resultat: +1 3 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 4
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 12 620 4Sp av N Utspel: Hj10 Resultat: = 6 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 18
17 Sten Sundin - Barbro Sundin 9,4 Blindrond   --- Blindpar --- 10
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 9 200 3Sp av N Utspel: Kl5 Resultat: +2 9 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
21 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 9 200 3Hj av N Utspel: RuE Resultat: +2 9 May Hofvander - Kjerstin Clame 6
13 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 6 170 3Hj av N Utspel: Kl7 Resultat: +1 12 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 8
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 4 50 3Kl av V Utspel: Sp10 Resultat: -1 14 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
20 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 2 2Kl av V Utspel: HjE Resultat: = 90 16 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 19
11 Olle Larsson - Göran F Persson 0 4Sp av N Utspel: RuE Resultat: -1 100 18 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 7
Max poäng på brickan är 18
Bricka 6
Öst giv - Väst ( 10 p) Nord ( 13 p) - Syd ( 10 p) Öst ( 7 p) - Ö-V i zonen
Sp E K 6
Hj 10 8 6 3 2
Ru D 7 6

Kl kn 7
S 8 7 2
H E K D 9 5
R 10 5
K E 9 8

Ö-V i zonen
Öst giv

S kn 10 9 4
H 4
R E K 9 2

K D 5 3 2
S D 5 3
H kn 7
R kn 8 4 3

K K 10 6 4

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 6 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
3 Lena Nyblom - Irene Granath 18 400 3Nt av N Utspel: Kl6 Resultat: = 0 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 16 150 1Nt av N Utspel: Kl6 Resultat: +2 2 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 18
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 14 140 1Sp av S Utspel: KlKn Resultat: +2 4 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 12 110 2Sp av S Utspel: Hj8 Resultat: = 6 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
20 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 10 90 1Nt av S Utspel: Hj6 Resultat: = 8 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 19
17 Sten Sundin - Barbro Sundin 9,4 Blindrond   --- Blindpar --- 10
13 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 5 2Hj av N Utspel: Ru4 Resultat: -1 50 13 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 8
11 Olle Larsson - Göran F Persson 5 3Nt av S Utspel: SpE Resultat: -1 50 13 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 7
21 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 5 3Nt av N Utspel: Kl6 Resultat: -1 50 13 May Hofvander - Kjerstin Clame 6
16 Stig Bergman - Ulla Jonson 5 2Nt av S Utspel: Hj6 Resultat: -1 50 13 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 4
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 0 3Nt av N Utspel: Sp3 Resultat: -3 150 18 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
Max poäng på brickan är 18
Bricka 7
Syd giv - Väst ( 10 p) Nord ( 12 p) - Syd ( 17 p) Öst ( 1 p) - Alla i zonen
Sp kn 7
Hj E K D 9
Ru 10 9 7 6

Kl 6 5 3
S K D 5 3 2
H 10 8
R K D
K D 10 4 2

Alla i zonen
Syd giv

S E 9 6
H kn 6 2
R E kn 8 3 2

K E K
S 10 8 4
H 7 5 4 3
R 5 4

K kn 9 8 7

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 7 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
3 Lena Nyblom - Irene Granath 18 720 3Nt av S Utspel: Hj9 Resultat: +4 0 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 15 710 4Sp av N Utspel: Kl7 Resultat: +3 3 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 15 710 4Sp av N Utspel: Ru4 Resultat: +3 3 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 21
12 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 11 650 4Sp av S Utspel: HjE Resultat: +1 7 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 8
22 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 11 650 4Sp av S Utspel: HjE Resultat: +1 7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 7
16 Stig Bergman - Ulla Jonson 8,4 Blindrond   --- Blindpar --- 10
14 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 7 630 3Nt av S Utspel: Kl3 Resultat: +1 11 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 9
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 7 630 3Nt av S Utspel: HjE Resultat: +1 11 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 20
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 2 600 3Nt av S Utspel: HjD Resultat: = 16 Olle Larsson - Göran F Persson 11
19 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 2 600 3Nt av S Utspel: HjE Resultat: = 16 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 18
17 Sten Sundin - Barbro Sundin 2 600 3Nt av S Utspel: HjE Resultat: = 16 Anders Palmqvist - Claes Holmström 5
Max poäng på brickan är 18
Bricka 8
Väst giv - Väst ( 11 p) Nord ( 7 p) - Syd ( 7 p) Öst ( 15 p) - Ingen i zonen
Sp 8 6
Hj 8 2
Ru K D 9 6

Kl E D 9 8 5
S D 10 3
H 6 5 3
R kn 7 2
K K kn 10 4

Ingen i zonen
Väst giv

S K 7 2
H K kn 10 4
R 10 5 4 3

K 3 2
S E kn 9 5 4
H E D 9 7
R E 8

K 7 6

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 8 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 17 150 3Nt av Ö Utspel: Hj4 Resultat: -3 1 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 21
19 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 17 150 3Nt av V Utspel: Ru2 Resultat: -3 1 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 18
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 12 100 3Nt av V Utspel: Hj6 Resultat: -2 6 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
12 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12 100 3Nt av V Utspel: Hj3 Resultat: -2 6 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 8
22 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 12 100 3Nt av V Utspel: Ru2 Resultat: -2 6 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 7
16 Stig Bergman - Ulla Jonson 8,4 Blindrond   --- Blindpar --- 10
14 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 7 1Sp av Ö Utspel: Hj10 Resultat: +2 140 11 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 9
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 7 1Sp av Ö Utspel: Kl3 Resultat: +2 140 11 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 20
3 Lena Nyblom - Irene Granath 4 2Sp av Ö Utspel: Hj10 Resultat: +3 200 14 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 1 3Nt av Ö Utspel: Hj4 Resultat: = 400 17 Olle Larsson - Göran F Persson 11
17 Sten Sundin - Barbro Sundin 1 3Nt av V Utspel: Ru2 Resultat: = 400 17 Anders Palmqvist - Claes Holmström 5
Max poäng på brickan är 18
Bricka 9
Nord giv - Väst ( 20 p) Nord ( 11 p) - Syd ( 4 p) Öst ( 5 p) - Ö-V i zonen
Sp kn 10 5 2
Hj E K kn 2
Ru E K 6

Kl E 6
S E K D
H 10 9 7
R 10 8 3
K D 10 9 7

Ö-V i zonen
Nord giv

S 9 7
H 8 6 3
R kn 7 5 4

K K 8 3 2
S 8 6 4 3
H D 5 4
R D 9 2

K kn 5 4

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 9 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 17 100 3Nt av V Utspel: SpE Resultat: -1 1 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 17 100 3Nt av V Utspel: Kl9 Resultat: -1 1 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 21
13 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 14 2Hj av V Utspel: SpE Resultat: = 110 4 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 9
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 11 2Nt av V Utspel: SpE Resultat: = 120 7 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 20
18 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 11 2Nt av V Utspel: SpE Resultat: = 120 7 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
15 Olle Arvidsson - Lennart Hård 8,4 Blindrond   --- Blindpar --- 10
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 7 2Hj av V Utspel: SpK Resultat: +1 140 11 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 7 3Hj av V Utspel: SpE Resultat: = 140 11 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
3 Lena Nyblom - Irene Granath 4 2Nt av V Utspel: SpE Resultat: +1 150 14 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
11 Olle Larsson - Göran F Persson 1 3Nt av V Utspel: SpE Resultat: = 600 17 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 8
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 1 3Nt av V Utspel: SpE Resultat: = 600 17 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 19
Max poäng på brickan är 18
Bricka 10
Öst giv - Väst ( 18 p) Nord ( 6 p) - Syd ( 7 p) Öst ( 9 p) - Alla i zonen
Sp E 8
Hj E 8 6 2
Ru K D 7 6 3

Kl K D
S D 7
H K 7 5 4 3
R kn 8 5
K 9 5 2

Alla i zonen
Öst giv

S 4 3
H D 10
R E 10 9 2

K kn 10 7 6 3
S K kn 10 9 6 5 2
H kn 9
R 4

K E 8 4

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 10 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 18 2Sp av Ö Utspel: RuE Resultat: +4 230 0 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 16 4Sp av Ö Utspel: HjD Resultat: = 620 2 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 20
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 14 4Sp av Ö Utspel: KlKn Resultat: +1 650 4 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
15 Olle Arvidsson - Lennart Hård 8,4 Blindrond   --- Blindpar --- 10
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 6 4Sp av Ö Utspel: HjD Resultat: +2 680 12 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
3 Lena Nyblom - Irene Granath 6 4Sp av Ö Utspel: RuE Resultat: +2 680 12 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
18 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 6 4Sp av Ö Utspel: RuE Resultat: +2 680 12 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
13 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 6 4Sp av Ö Utspel: RuE Resultat: +2 680 12 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 9
11 Olle Larsson - Göran F Persson 6 4Sp av Ö Utspel: Sp3 Resultat: +2 680 12 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 8
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 6 4Sp av Ö Utspel: RuE Resultat: +2 680 12 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 21
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 6 4Sp av Ö Utspel: RuE Resultat: +2 680 12 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 19
Max poäng på brickan är 18
Bricka 11
Syd giv - Väst ( 10 p) Nord ( 9 p) - Syd ( 14 p) Öst ( 7 p) - Ingen i zonen
Sp E K 6 4
Hj 5 3 2
Ru 6 4

Kl K 7 5 2
S 9 8
H E 9 8 4
R E 7 2
K kn 10 9 6

Ingen i zonen
Syd giv

S D 3 2
H K D kn 10
R D 10 9 5 3

K E
S kn 10 7 5
H 7 6
R K kn 8

K D 8 4 3

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 11 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 15 420 4Hj av N Utspel: SpKn Resultat: = 3 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 15 420 4Hj av N Utspel: Sp10 Resultat: = 3 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 15 420 4Hj av N Utspel: Sp5 Resultat: = 3 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 19
17 Sten Sundin - Barbro Sundin 15 420 4Hj av N Utspel: Sp5 Resultat: = 3 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
12 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 10 200 3Hj av N Utspel: SpKn Resultat: +2 8 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 9
14 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 8,1 Blindrond   --- Blindpar --- 10
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 7 170 3Hj av N Utspel: Ru8 Resultat: +1 11 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 21
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 7 170 3Hj av N Utspel: Sp7 Resultat: +1 11 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
3 Lena Nyblom - Irene Granath 2 4Hj av S Utspel: Hj2 Resultat: -1 50 16 Olle Larsson - Göran F Persson 11
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 2 4Hj av N Utspel: Ru8 Resultat: -1 50 16 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 20
18 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 2 4Hj av S Utspel: SpE Resultat: -1 50 16 May Hofvander - Kjerstin Clame 6
Max poäng på brickan är 18
Bricka 12
Väst giv - Väst ( 9 p) Nord ( 5 p) - Syd ( 16 p) Öst ( 10 p) - N-S i zonen
Sp E kn 6 2
Hj 10 4 2
Ru kn 7 3

Kl K 5 2
S D 10 5 3
H D kn 9 8 5
R 4
K 10 4 3

N-S i zonen
Väst giv

S 9 4
H 7 6
R E K D 10 9

K E D kn 6
S K 8 7
H E K 3
R 8 6 5 2

K 9 8 7

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 12 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 18 600 3Nt av N Utspel: Ru6 Resultat: = 0 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
17 Sten Sundin - Barbro Sundin 16 120 2Nt av S Utspel: Sp2 Resultat: = 2 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 12 110 2Hj av S Utspel: Sp6 Resultat: = 6 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 21
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 12 110 2Hj av N Utspel: SpK Resultat: = 6 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 19
12 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12 110 2Hj av N Utspel: Kl9 Resultat: = 6 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 9
14 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 8,1 Blindrond   --- Blindpar --- 10
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 8 90 1Ru av S Utspel: Sp6 Resultat: +1 10 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 20
18 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 6 70 1Ru av S Utspel: SpE Resultat: = 12 May Hofvander - Kjerstin Clame 6
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 4 3Kl av S Utspel: Kl2 Resultat: -1 100 14 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
3 Lena Nyblom - Irene Granath 1 2Kl av S Utspel: SpE Resultat: -2 200 17 Olle Larsson - Göran F Persson 11
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 1 3Nt av S Utspel: Sp6 Resultat: -2 200 17 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
Max poäng på brickan är 18
Bricka 13
Nord giv - Väst ( 15 p) Nord ( 11 p) - Syd ( 5 p) Öst ( 9 p) - Alla i zonen
Sp E K 8 6 4 2
Hj E 6
Ru E 8 7 5 4

Kl
S D 5
H 9 8 7 2
R K D 6
K K kn 5 4

Alla i zonen
Nord giv

S 10 7
H D 10 5
R kn 10 9

K D 9 8 3 2
S kn 9 3
H K kn 4 3
R 3 2

K E 10 7 6

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 13 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 17 2Sp av V Utspel: Hj9 Resultat: +3 200 1 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
3 Lena Nyblom - Irene Granath 17 2Sp av V Utspel: RuK Resultat: +3 200 1 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 13 2Sp av V Utspel: KlKn Resultat: +4 230 5 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 21
19 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 13 2Sp av V Utspel: SpD Resultat: +4 230 5 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 7
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 9 4Sp av V Utspel: RuK Resultat: +1 650 9 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 9 4Sp av V Utspel: RuK Resultat: +1 650 9 Olle Larsson - Göran F Persson 11
13 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 7,8 Blindrond   --- Blindpar --- 10
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 3 4Sp av V Utspel: RuK Resultat: +2 680 15 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 3 4Sp av V Utspel: Kl5 Resultat: +2 680 15 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 20
18 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 3 4Sp av V Utspel: Ru6 Resultat: +2 680 15 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 1
16 Stig Bergman - Ulla Jonson 3 4Sp av V Utspel: RuK Resultat: +2 680 15 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
Max poäng på brickan är 18
Bricka 14
Öst giv - Väst ( 6 p) Nord ( 9 p) - Syd ( 16 p) Öst ( 9 p) - Ingen i zonen
Sp 7 4
Hj 10 9 7 4 3
Ru kn 7

Kl E kn 9 6
S 9 6
H K D 8 5 2
R D 9 4
K D 7 5

Ingen i zonen
Öst giv

S K D 10 8 3 2
H E kn 6
R K 10 8

K K
S E kn 5
H
R E 6 5 3 2

K 10 8 4 3 2

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 14 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
3 Lena Nyblom - Irene Granath 18 400 3Nt av N Utspel: Ru2 Resultat: = 0 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
19 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 16 200 2Sp av S Utspel: RuKn Resultat: +3 2 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 7
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 13 110 2Sp av S Utspel: KlE Resultat: = 5 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 20
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 13 110 2Sp av S Utspel: KlE Resultat: = 5 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 21
18 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 10 50 4Ru av Ö Utspel: HjE Resultat: -1 8 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 1
13 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 7,8 Blindrond   --- Blindpar --- 10
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 5 4Sp av S Utspel: RuKn Resultat: -2 100 13 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 5 3Sp av S Utspel: KlE Resultat: -2 100 13 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
16 Stig Bergman - Ulla Jonson 5 4Sp av S Utspel: RuKn Resultat: -2 100 13 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 5 3Sp av S Utspel: RuKn Resultat: -2 100 13 Olle Larsson - Göran F Persson 11
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 0 4Sp av S Utspel: Ru7 Resultat: -3 150 18 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
Max poäng på brickan är 18
Bricka 15
Syd giv - Väst ( 10 p) Nord ( 10 p) - Syd ( 8 p) Öst ( 12 p) - N-S i zonen
Sp K 6 3 2
Hj K D 9 6 4
Ru 10 9

Kl D 9
S kn 9
H E kn 5 2
R K 5 4
K kn 6 3 2

N-S i zonen
Syd giv

S E 10 5 4
H 10 8 3
R kn 3

K K 8 7 4
S D 8 7
H 7
R E D 8 7 6 2

K E 10 5

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 15 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 18 100 3Nt av V Utspel: Hj5 Resultat: -2 0 Olle Larsson - Göran F Persson 11
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 16 50 2Ru av Ö Utspel: Kl7 Resultat: -1 2 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 18
15 Olle Arvidsson - Lennart Hård 14 2Ru av Ö Utspel: SpE Resultat: = 90 4 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
12 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12,2 Blindrond   --- Blindpar --- 10
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 9 3Ru av Ö Utspel: Kl4 Resultat: = 110 9 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
3 Lena Nyblom - Irene Granath 9 2Ru av Ö Utspel: Hj10 Resultat: +1 110 9 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 21
19 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 9 3Ru av Ö Utspel: Kl7 Resultat: = 110 9 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 2
17 Sten Sundin - Barbro Sundin 9 2Ru av Ö Utspel: Kl7 Resultat: +1 110 9 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 1
20 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 4 2Nt av Ö Utspel: Sp5 Resultat: +2 180 14 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 8
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 1 3Nt av Ö Utspel: Kl7 Resultat: = 400 17 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 1 3Nt av Ö Utspel: Sp4 Resultat: = 400 17 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
Max poäng på brickan är 18
Bricka 16
Väst giv - Väst ( 10 p) Nord ( 17 p) - Syd ( 3 p) Öst ( 10 p) - Ö-V i zonen
Sp K D 7 4
Hj E 5
Ru kn 10 6

Kl 10 9 7 4
S E 2
H K kn 7
R E 7 2
K E kn 6 5 3

Ö-V i zonen
Väst giv

S kn 9 8 6 3
H 10 9 3
R 9 8 5

K D 8
S 10 5
H D 8 6 4 2
R K D 4 3

K K 2

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 16 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
19 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 16 90 1Nt av N Utspel: Hj2 Resultat: = 2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 2
17 Sten Sundin - Barbro Sundin 16 90 1Nt av N Utspel: Hj2 Resultat: = 2 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 1
20 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 16 90 1Nt av N Utspel: Hj2 Resultat: = 2 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 8
12 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12,2 Blindrond   --- Blindpar --- 10
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 9 1Nt av N Utspel: Hj4 Resultat: -1 50 9 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 18
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 9 1Nt av N Utspel: Hj2 Resultat: -1 50 9 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
3 Lena Nyblom - Irene Granath 9 2Sp av N Utspel: Kl2 Resultat: -1 50 9 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 21
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 9 1Nt av N Utspel: Hj2 Resultat: -1 50 9 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 3 2Sp av N Utspel: RuK Resultat: -2 100 15 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 3 2Sp av N Utspel: Ru4 Resultat: -2 100 15 Olle Larsson - Göran F Persson 11
15 Olle Arvidsson - Lennart Hård 0 2Sp av N Utspel: Hj2 Resultat: -3 150 18 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
Max poäng på brickan är 18
Bricka 17
Nord giv - Väst ( 11 p) Nord ( 5 p) - Syd ( 10 p) Öst ( 14 p) - Ingen i zonen
Sp E K kn 10 2
Hj 10 5
Ru 5

Kl K 7 6 3 2
S 6
H D 6 4 3 2
R D 8 3 2
K kn 9 8

Ingen i zonen
Nord giv

S 7 5
H E kn 7
R kn 10 6 4

K E 10 5 4
S D 9 8 4 3
H K 9 8
R E K 9 7

K D

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 17 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
16 Stig Bergman - Ulla Jonson 18 50 6Sp av Ö Utspel: KlE Resultat: -1 0 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 1
21 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 16 2Sp av Ö Utspel: HjKn Resultat: +4 230 2 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 9
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 14 4Sp av Ö Utspel: Ru4 Resultat: = 420 4 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 19
11 Olle Larsson - Göran F Persson 8,1 Blindrond   --- Blindpar --- 10
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 6 4Sp av Ö Utspel: KlE Resultat: +1 450 12 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 6 4Sp av Ö Utspel: HjE Resultat: +1 450 12 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 6 4Sp av Ö Utspel: Sp7 Resultat: +1 450 12 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 6 4Sp av Ö Utspel: RuKn Resultat: +1 450 12 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
20 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 6 4Sp av Ö Utspel: HjE Resultat: +1 450 12 Lena Nyblom - Irene Granath 3
18 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 6 4Sp av Ö Utspel: HjE Resultat: +1 450 12 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 2
14 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 6 4Sp av Ö Utspel: HjE Resultat: +1 450 12 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
Max poäng på brickan är 18
Bricka 18
Öst giv - Väst ( 8 p) Nord ( 10 p) - Syd ( 12 p) Öst ( 10 p) - N-S i zonen
Sp 9 7 6 4
Hj K 8
Ru 10 9 7

Kl E kn 10 8
S 5 2
H D kn 10 9 5 4 2
R E
K K 9 3

N-S i zonen
Öst giv

S E
H 6
R K D kn 8 6 5 3

K D 5 4 2
S K D kn 10 8 3
H E 7 3
R 4 2

K 7 6

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 18 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
16 Stig Bergman - Ulla Jonson 18 600 5Ru av S Utspel: Sp4 Resultat: = 0 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 1
14 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 15 100 5Sp av Ö Utspel: RuK Resultat: -2 3 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
21 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 15 100 4Sp x av Ö Utspel: Hj6 Resultat: -1 3 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 9
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 11 50 4Sp av Ö Utspel: Hj6 Resultat: -1 7 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
20 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 11 50 4Sp av Ö Utspel: RuKn Resultat: -1 7 Lena Nyblom - Irene Granath 3
11 Olle Larsson - Göran F Persson 8,1 Blindrond   --- Blindpar --- 10
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 7 3Hj av N Utspel: SpK Resultat: -1 100 11 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 7 5Ru av S Utspel: Sp6 Resultat: -1 100 11 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
18 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 4 3Sp av Ö Utspel: Hj6 Resultat: = 140 14 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 2
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 1 5Hj av N Utspel: SpK Resultat: -2 200 17 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 19
4 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 1 5Hj av N Utspel: SpK Resultat: -2 200 17 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
Max poäng på brickan är 18
Bricka 19
Syd giv - Väst ( 7 p) Nord ( 12 p) - Syd ( 9 p) Öst ( 12 p) - Ö-V i zonen
Sp kn 7 5 4
Hj kn 7
Ru D 5

Kl D kn 9 8 5
S D 3 2
H E K 8 3
R 9 8 2
K K 10 2

Ö-V i zonen
Syd giv

S K 8 6
H D 9 6 2
R 10 6

K E 7 6 4
S E 10 9
H 10 5 4
R E K kn 7 4 3

K 3

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 19 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 16 140 2Hj av N Utspel: Kl3 Resultat: +1 2 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 18
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 16 140 2Hj av N Utspel: RuE Resultat: +1 2 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
21 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 16 140 2Hj av N Utspel: Kl3 Resultat: +1 2 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 4
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 12 110 2Hj av N Utspel: RuE Resultat: = 6 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 10 100 3Ru av Ö Utspel: HjD Resultat: -1 8 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
22 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 9,6 Blindrond   --- Blindpar --- 10
17 Sten Sundin - Barbro Sundin 8 3Hj av S Utspel: RuD Resultat: -1 50 10 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 2
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 5 3Hj av N Utspel: RuE Resultat: -2 100 13 Olle Larsson - Göran F Persson 11
19 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 5 3Hj av S Utspel: RuD Resultat: -2 100 13 Lena Nyblom - Irene Granath 3
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 1 2Sp av V Utspel: HjE Resultat: = 110 17 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 20
13 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 1 2Ru av Ö Utspel: KlE Resultat: +1 110 17 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
Max poäng på brickan är 18
Bricka 20
Väst giv - Väst ( 3 p) Nord ( 16 p) - Syd ( 4 p) Öst ( 17 p) - Alla i zonen
Sp kn 10 2
Hj 10 7 6 5 2
Ru 8 6 4

Kl D 10
S E 8 6 5 4
H D 3
R K 10
K E K 5 4

Alla i zonen
Väst giv

S K 9 7
H 9 4
R kn 9 7 5 2

K 9 8 6
S D 3
H E K kn 8
R E D 3

K kn 7 3 2

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 20 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
19 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 18 200 3Hj av V Utspel: KlE Resultat: -2 0 Lena Nyblom - Irene Granath 3
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 16 120 1Nt av N Utspel: Hj8 Resultat: +1 2 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 18
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 13 3Sp av N Utspel: HjE Resultat: -1 100 5 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 13 2Sp av N Utspel: HjE Resultat: -1 100 5 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
22 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 9,6 Blindrond   --- Blindpar --- 10
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 9 2Hj av V Utspel: KlE Resultat: = 110 9 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 20
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 9 2Hj av V Utspel: SpE Resultat: = 110 9 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
21 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 6 1Nt av Ö Utspel: Sp7 Resultat: +1 120 12 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 4
5 Anders Palmqvist - Claes Holmström 2 3Hj av Ö Utspel: Sp7 Resultat: = 140 16 Olle Larsson - Göran F Persson 11
17 Sten Sundin - Barbro Sundin 2 2Hj av V Utspel: KlK Resultat: +1 140 16 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 2
13 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 2 2Hj av V Utspel: KlE Resultat: +1 140 16 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
Max poäng på brickan är 18
Bricka 21
Nord giv - Väst ( 9 p) Nord ( 17 p) - Syd ( 8 p) Öst ( 6 p) - N-S i zonen
Sp 5
Hj 7 3
Ru kn 9 4 2

Kl E K kn 6 5 4
S E 6 3
H E 8 2
R E K D 5 3
K 10 9

N-S i zonen
Nord giv

S K kn 9 7 2
H D 10 4
R 8 6

K D 8 2
S D 10 8 4
H K kn 9 6 5
R 10 7

K 7 3

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 21 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 18 200 2Sp av N Utspel: Hj9 Resultat: +3 0 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
22 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 14 170 3Sp av N Utspel: Kl7 Resultat: +1 4 Anders Palmqvist - Claes Holmström 5
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 14 170 2Sp av N Utspel: Hj6 Resultat: +2 4 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
12 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 14 170 3Sp av N Utspel: Kl7 Resultat: +1 4 Olle Larsson - Göran F Persson 11
21 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 8,2 Blindrond   --- Blindpar --- 10
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 8 140 3Sp av S Utspel: KlE Resultat: = 10 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
18 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 8 140 2Sp av S Utspel: KlE Resultat: +1 10 Lena Nyblom - Irene Granath 3
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 8 140 3Sp av N Utspel: Kl7 Resultat: = 10 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
20 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 4 120 1Nt av N Utspel: Hj5 Resultat: +1 14 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 4
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 1 3Sp av N Utspel: Kl7 Resultat: -1 100 17 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 19
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 1 2Ru av N Utspel: Kl7 Resultat: -1 100 17 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
Max poäng på brickan är 18
Bricka 22
Öst giv - Väst ( 15 p) Nord ( 8 p) - Syd ( 11 p) Öst ( 6 p) - Ö-V i zonen
Sp 8 5
Hj K 5
Ru E K kn 9 8 7 5

Kl E 8
S E 9 4 3
H E 8 6 4
R 4 3 2
K 10 7

Ö-V i zonen
Öst giv

S D 10 6
H D 3 2
R D 6

K K D 9 6 3
S K kn 7 2
H kn 10 9 7
R 10

K kn 5 4 2

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 22 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
12 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 18 200 4Ru x av V Utspel: Ru2 Resultat: -1 0 Olle Larsson - Göran F Persson 11
18 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 16 3Ru av V Utspel: Kl7 Resultat: = 110 2 Lena Nyblom - Irene Granath 3
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 10 3Ru av V Utspel: Kl7 Resultat: +1 130 8 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 10 3Ru av V Utspel: Kl10 Resultat: +1 130 8 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
22 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 10 3Ru av V Utspel: Ru2 Resultat: +1 130 8 Anders Palmqvist - Claes Holmström 5
20 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 10 2Ru av V Utspel: HjE Resultat: +2 130 8 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 4
1 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 10 3Ru av V Utspel: Kl7 Resultat: +1 130 8 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
21 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 8,2 Blindrond   --- Blindpar --- 10
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 4 2Nt av Ö Utspel: KlK Resultat: +3 210 14 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 13
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 2 3Nt av Ö Utspel: Kl3 Resultat: = 600 16 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 0 3Nt av Ö Utspel: Kl3 Resultat: +1 630 18 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 19
Max poäng på brickan är 18
Bricka 23
Syd giv - Väst ( 8 p) Nord ( 8 p) - Syd ( 15 p) Öst ( 9 p) - Alla i zonen
Sp D
Hj K 9 7 4
Ru 8 6

Kl K 10 9 8 3 2
S E 6 5 4 3 2
H 8 3
R K 10 7 3
K kn

Alla i zonen
Syd giv

S K kn 7
H D kn 6
R D 9 5 2

K E D 7
S 10 9 8
H E 10 5 2
R E kn 4

K 6 5 4

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 23 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 18 650 4Sp av S Utspel: Kl9 Resultat: +1 0 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 16 620 4Sp av S Utspel: Kl9 Resultat: = 2 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
3 Lena Nyblom - Irene Granath 14 200 2Sp av S Utspel: Kl9 Resultat: +3 4 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 11 170 2Sp av S Utspel: Kl8 Resultat: +2 7 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
19 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 11 170 3Sp av S Utspel: Hj7 Resultat: +1 7 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 4
20 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 9,2 Blindrond   --- Blindpar --- 10
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 7 140 2Sp av S Utspel: Kl8 Resultat: +1 11 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 18
21 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 7 140 3Sp av N Utspel: Kl6 Resultat: = 11 Anders Palmqvist - Claes Holmström 5
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 4 110 2Sp av S Utspel: SpD Resultat: = 14 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
11 Olle Larsson - Göran F Persson 1 3Nt av S Utspel: Kl3 Resultat: -1 100 17 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
13 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 1 4Sp av S Utspel: Hj4 Resultat: -1 100 17 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 1
Max poäng på brickan är 18
Bricka 24
Väst giv - Väst ( 12 p) Nord ( 16 p) - Syd ( 6 p) Öst ( 6 p) - Ingen i zonen
Sp 9 5
Hj kn 8
Ru E K 7 6 5

Kl K kn 5 2
S E 10
H E K 10 9 6
R kn
K E 9 6 4 3

Ingen i zonen
Väst giv

S D 8 7 6 4
H D 4
R 9 4 2

K D 10 7
S K kn 3 2
H 7 5 3 2
R D 10 8 3

K 8

Nr NS Namn Poäng Resultat BRICKA 24 Resultat Poäng Namn ÖV Nr
6 May Hofvander - Kjerstin Clame 18 530 3Sp x av S Utspel: RuE Resultat: = 0 Jan Sonnerstedt - Göran Larsson 12
19 Bengt Karlsson - Lena Trobäck Karlsson 16 200 3Hj av N Utspel: Kl8 Resultat: +2 2 Kjell Ruthberg - Birgit Ruthberg 4
3 Lena Nyblom - Irene Granath 14 170 3Hj av N Utspel: Kl8 Resultat: +1 4 Sten Sundin - Barbro Sundin 17
21 Lisbeth Eriksson - Einar Eriksson 10 140 3Hj av N Utspel: Kl8 Resultat: = 8 Anders Palmqvist - Claes Holmström 5
2 Lars Bengtsson - Ove Eriksson 10 140 3Hj av N Utspel: Kl8 Resultat: = 8 Olle Arvidsson - Lennart Hård 15
13 Lars Wounsch - Karl-Erik Hellberg 10 140 3Hj av N Utspel: Kl8 Resultat: = 8 Lars Zetterberg - Clary Odelberg-Johnson 1
20 Susanne Ruthberg - Tuija Pernu 9,2 Blindrond   --- Blindpar --- 10
8 Marita Johnson - Gudrun Sonnerstedt 6 50 3Ru av V Utspel: HjE Resultat: -1 12 Stig Bergman - Ulla Jonson 16
9 Stig Enbom - Görel Borg Qvist 4 2Ru av V Utspel: HjE Resultat: = 90 14 Anita Fagerström - Anne-Marie Lalander 18
11 Olle Larsson - Göran F Persson 2 3Hj av N Utspel: Ru8 Resultat: -2 100 16 Christer Sjöberg - Catarina Ivarsson 22
7 Margareta Brenkle - Kerstin Åkesson 0 3Ru av V Utspel: SpE Resultat: = 110 18 Kimmo Pernu - Hans Hofvander 14
Max poäng på brickan är 18
Kumla Bridgesällskap Hagendalsvägen 11 69230 Kumla
Kolla vad som sker
Detta är Kumla BSs resultatservice. För intresserade bridgespelare lite statistik mm. Sidorna får endast användas för privat bruk. Här kan även andra bridgeklubbar visa sin klubbs resultat med brickredovisning mm. 'Bridgedata' heter scoreprogrammet för klubben. Ta gärna kontakt med: Lars Zetterberg 0700-570 520. Mailto:Lars Zetterberg
(2415015662)2024-05-30 04:21:02 (IP 45.138.141.77) kumla Denna sida är skapad 2024-03-31 03:29:47,6757 . Databas start 2001-09-08 09:38:42.0440 © 2024 Zetterberg 6.3.09